20 nov 2016 i Stehags kyrka

Uppdaterades: 21 januari 2017

20 november 2016 besökte vi Stehags kyrka.

Kyrkan byggdes någon gång i mitten av 1100-talet.

Predikstolen från 1600-talet.

Dopfunten av Mårten Stenmästare.

Målningar i valvet.

Det fanns många målningar i kyrkan, troligtvis från tidigt 1200-tal.

Observera hur litet fönstret är. Förr var kyrkans fönster små och få.

Man har funnit den gamla ingången för kvinnorna på kyrkans norrsida och har tagit fram en del av den.

Publicerades: 21 januari 2017 Uppdaterades: 21 januari 2017