Skrylle och Dalby kyrka 7.3

Uppdaterades: 14 mars 2018

Studiebesök på Skryllegården och därefter guidning i Dalby kyrka.

Dagen inleddes med ett besök på Skryllegården där deltagarna blev guidade av intendent Jenny Gustafsson.

 

Ovan syns planen över Skrylle efter om- och tillbyggnad.

Olika spår att välja på!

 

Marie Sager välkomnade oss för en information om Naturum.

 

Utanför Naturum.

Efter att ha ätit lunch på Skryllgårdens restaurang åkte vi till Dalby kyrka.

 

Det med rött inringade korset visar var koret fanns på 1200-talet då kyrkan var som störst.

En av guiderna, Anna-Maj Andersson, visar på en av de äldsta pelarna.

 

Det övre fönstret var ingången från klostret.

 

Här syns orgelläktaren.

Dopfunten i sandsten från 1100-talets mitt.

 

Altare i kryptan.

 

Kryptan var förr ingången till kyrkan. Här syns källan.

Fotografer har varit Lena Högström och Gert Andersson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicerades: 14 mars 2018 Uppdaterades: 14 mars 2018