Socker och mjöl

Uppdaterades: 24 november 2017

Den 9 november besökte vi sockerbruket i Örtofta och Lilla Harrie Valskvarn

Sockerbruket var i full gång och bettransporter kom  hela tiden. Fotografering inomhus var inte tillåten men här följer några foton som kunde tas från bussen.

Ovan syns till höger invägningen av bettransporten och till vänster är anläggningen för provtagning.

Betorna töms ner i en ficka.

Här syns ett transportband.

Efter filmvisning, guidning och ärtsoppa lämnade vi Örtfofta sockerbruk.

Nästa anhalt blev Lilla Harrie Valskvarn där vi fick kaffe, information och guidad rundvandring.

Stora behållare.

Ett invecklat rörsystem som är svårt för en novis att förklara.

Rören leder ner till siktarna.

Mjölet har kommit ner i siktarna.

En titt in i labbet för provtagning av det siktade mjölet.

Provpåsarna ska ha exakt vikt.

Publicerades: 23 november 2017 Uppdaterades: 24 november 2017