Styrelsen 2021

Margaretha Aronson

Styrelsen Ordförande

Gunilla Gustavsson

Styrelsen Vice ordförande, Reseombud, Friskvård

Bernt Johansson

Styrelsen Sekreterare, Ljud- och bildansvarig

Carita Åbom

Styrelsen Kassör, Ansvarig för medlemsregistret

Birgitta Isacsson

Styrelsen Vice kassör, Pressombud

Inger Svensson

Styrelsen Ledamot

  • Tel:
  • Epost:

Birgitta Nygård

Styrelsen Ledamot

Rosmarie Wallén

Styrelsen Friskvårdsombud

Vakant

Ledamot Studieombud

  • Tel:
  • Epost: