Styrelsen 2021

Margaretha Aronson

Styrelsen Ordförande

Gunilla Gustavsson

Styrelsen Vice ordförande, Studieombud

Bernt Johansson

Styrelsen Sekreterare, Ljud- och bildansvarig

Carita Åbom

Styrelsen Kassör, Ansvarig för medlemsregistret

Birgitta Isacsson

Styrelsen Ledamot

  • Tel:
  • Epost:

Inger Svensson

Styrelsen, Reseombud

  • Tel:
  • Epost:

Birgitta Nygård

Styrelsen Ledamot

Rosmarie Wallén

Styrelsen Friskvårdsombud

Vakant

Ledamot Studieombud

  • Tel:
  • Epost: