Månadsträffen mars

SPF Seniorerna Eklandet har haft månadsträff med 75 personer närvarande.


Ordförande Margaretha Aronson hälsade välkommen och informerade om kommande program.
Dagens första gäster var Ollis och Markus från Östgötatrafiken. De informerade om det nya biljettsystemet, som gäller fr o m 200615.
Vi fick bl a veta hur man laddar det nya resekortet och hur man använder den nya appen.

Dagens andra gäster var "Mjölby-Frasse", Bernt Fransén, som till dragspelsackompanjemang av Lasse Ström berättade och sjöng om vad som roade människor under första delen av 1900-talet. Vi fick bl a höra om olika östgötska bondkomiker bl a Skånska Lasse och Jan i Grebo.

Därefter informerade Gunilla Gustavsson om kommande aktiviteter och en teaterresa till Stockholm och ordföranden informerade från senaste KPR-mötet.

Träffen avslutades med en trevlig kaffestund och dragning i lotterierna.