Aktiviteter

Några av våra aktiviteter 2020

Eftersom rådande pandemi Corona har  rekommenderat oss att inte träffas för tätt har vi legat lågt med aktiviteter.  Vi har spelat boule vid idrottsplanen på tisdagarna och alla som jag kan nå har fått mail om detta. Vissa har tagit med kaffe och vi har bara umgåtts. Vädret har skött sig.  

 

Boccia varannan onsdag ojämn vecka 10.00-12.30 i Tingsgården

Medtag eget 11-kaffe.Våren 2020  15/1 - 22/4

Bowling varannan onsdag jämn vecka i Hallsberg. Samåkning från "Handlar'n"
kl.11.30. Våren 2020  22/1 - 15/4