Kontakta oss

Ove Trygg

Styrelsen ordförande

Lena Bergstedt

Styrelsen vice ordförande

Gunilla Säretun

Styrelsen sekreterare

Gunilla Säretun

Styrelsen sekreterare

Yvonne Björkman

Styrelsen kassör

Håkan Löthgren

Styrelsen ledamot

Carina Pettersson

Styrelsen ledamot

Anders Erik Rolf

Styrelsen ersättare