Kontakta oss

Lars Essén

Valberedning

Börje Gustafsson

Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie

Sören Hjalmarsson

Utbildning

Kjell Isacson

Webbredaktör

Vincent Jakobsson

Valberedning

Anita Jakobsson Ström

Medlemsregisteransvarig CU

Rolf Jansson

Revisor

Lars Rikard Lundström

Revisor

Olle Munksten

Valberedning

Ann-Charlotte Gustafsson

Utbildning,Resor