Din bostad

Har du rätt till bostadstillägg – sök!

Rätten till bostadstillägg gäller inte bara hyresrätter.

Den gäller även bostadsrätter och småhus, skriver Seniorens ekonomiexpert Ylva Yngveson.

Den digitala utomhustermometern visar på minus. Det är skönt att kura i värmen därhemma efter långpromenaden. Ibland kan jag undra över vad är det som gör att vi håller oss kvar här, så långt norrut? När livet kan vara så mycket enklare i ett varmare klimat. Det är inte bara kläder för olika årstider vi behöver utan också rejäla bostäder som klarar kylan. Högre kostnader som boende i sydliga länder slipper.

Bostadstillägget är faktiskt en del av vårt gällande pensionssystem.

Förutom skatt är boendet det som tar mest av våra inkomster.
Det har inte alltid varit så. I början av 70-talet var maten den största utgiftsposten för hushållen. Många känner nog igen sig i att boendet är en dryg utgift idag. För pensionärer med låg inkomst finns ett extra stöd i bostadstillägget.

Många söker inte bostadstillägg, BTP, trots att de förmodligen har rätt till det. Pensionsmyndigheten går då och då ut och uppmuntrar pensionärer att söka. Det är klokt. Ingen ska behöva kämpa på med sin ekonomi när det finns möjlighet att klara utgifterna bättre. Rätten till högsta BTP upphör vid en inkomst före skatt på runt 17 500 kronor för ensamstående och runt 11 000 kronor vardera för sammanboende.
Som mest ger stödet 5 090 kronor per månad. Det gäller en ensamstående garantipensionär med tillgångar på mindre än 100 000 kronor och en bokostnad på 5 000 kronor eller mer.

BTP ger bidrag till 95 procent av boendekostnaden. Dessutom finns ett extra belopp för ensamstående på 340 kronor.

Rätten till BTP gäller inte bara hyresrätter. Den gäller även bostadsrätter och småhus

Rätten till BTP gäller inte bara hyresrätter. Den gäller även bostadsrätter och småhus. Driftskostnaderna beräknas då med schablonbelopp, främst utifrån boyta. Räntekostnader får man ta med, om det inte gäller seniorlån där räntan läggs till skulden.

På Pensionsmyndighetens hemsida är det enkelt att räkna ut ungefär hur mycket BTP man kan få, och även ordna med själva ansökan.
Den som inte har tillgång till Internet kan ringa myndigheten på 0771-776 776 eller besöka servicekontoret på orten för att få hjälp med blanketten. Numera gäller ett beslut dessutom tills vidare så att man inte måste ansöka varje år, vilket förenklar.

Främst är det ensamstående och kvinnor som har BTP, drygt 220 000 kvinnor jämfört med 69 000 män. Genomsnittligt belopp är 2 475 kronor i månaden. Tänk på att även om du är gift räknas du som ensamstående om du bor kvar ifall din make/maka måste flytta till annat boende.
Att snittbeloppet inte är högre beror på att bokostnader kan vara lägre än 5 000 kronor och att man kan ha inkomster som är större än garantipension. Årsinkomst av pension, arbete, kapital samt 15 procent av tillgångar på mer än 100 000 kronor påverkar i inkomstprövningen.

Tänk på att även om du är gift räknas du som ensamstående om du bor kvar ifall din make/maka måste flytta till annat boende.

Arbetsinkomster har ett fribelopp på 24 000 kronor. Bara hälften av det överstigande beloppet räknas sedan med som inkomst. Tjänstepension och privat pension räknas med till 80 procent. När det gäller kapitalinkomster kan man inte dra av för ränteutgifter. Däremot är det bra att veta att schablonintäkter från sparande inte behöver tas upp. Det ger en fördel för sparande på investeringssparkonto.
Allt kapital ska dock tas med i tillgångarna, även investeringssparkonton. Där finns inget undantag. Men permanentbostaden behöver inte tas med som tillgång i inkomstprövningen. Det är viktigt att känna till. Många har ju bostaden som sin största och kanske enda tillgång.

Med inkomstprövade bidrag är man i händerna på politiker, som snabbt kan ändra på villkoren. Ändå finns det ingen anledning att avstå från att söka det stöd du har rätt till. Läs mer om detaljerna på Pensionsmyndighetens hemsida. Hjälp gärna äldre föräldrar. Många vill känna att de klarar sig utan samhällets hjälp, men bostadstillägget är faktiskt en del av vårt gällande pensionssystem. Något som kan behövas i en klimatzon som vår.

www.pensionsmyndigheten.se
0771-776 776
Ylva Yngveson
Publicerad 2017-03-03