Minnesanteckningar, 40-årsfirandet

Minnesanteckningar från festligheterna vid vårt 40-årsjuileum.

 • Gunnel och Berit hälsar oss välkomna
 • Jonny "Kungen" Fagerman installerar sin utrustning.
 • Maten låter sig väl smaka.
 • Vår värdinna Anita ser fundersam ut.
 • Ordförande Börje har ordet.
 • Kilsbergsbygdens ordförande har ordet.
 • Nöjda jubileumsdeltagare.
 • Dans till Kunglig musik.
 • Jonny "Kungen" Fagerman underhåller.
 • Kom, nu ska vi dansa.
 • Dansen fortsätter.
 • Vår reseledare Lotta håller ett vakande öga över festdeltagarna.
 • Efter mycket sång o musik leder festen mot sitt slut.
 • Gunnel och Berit hälsar oss välkomna
 • Jonny "Kungen" Fagerman installerar sin utrustning.
 • Maten låter sig väl smaka.
 • Vår värdinna Anita ser fundersam ut.
 • Ordförande Börje har ordet.
 • Kilsbergsbygdens ordförande har ordet.
 • Nöjda jubileumsdeltagare.
 • Dans till Kunglig musik.
 • Jonny "Kungen" Fagerman underhåller.
 • Kom, nu ska vi dansa.
 • Dansen fortsätter.
 • Vår reseledare Lotta håller ett vakande öga över festdeltagarna.
 • Efter mycket sång o musik leder festen mot sitt slut.

En inledande dikt

1977 man i Glanshammar ett frö sår
som väl alla här inser och förstår
blev till en stor och livaktig förening
som i bygden har stor förgrening
och nu 40 år senare är ett självklart val
när pensionärsförening kommer på tal.

Med en medlemslista om fyrahundra
kan man självklart utvecklingen beundra
där varje år en medlemsökning skett
så när man nu nya tag för ökning förberett
är siktet för nästa hundratal klart
och för var och en helt uppenbart.

Otaliga möten har genomförts
där en rad olika ämnen berörts
som underhållning med sång och musik
vilket förnöjt en tacksam publik
och däremellan möten av allvarligare art
för att på hjärncellerna sätta lite fart.

Till många främmande länder
där mycket trevligt händer
har resor gått i en aldrig sinande ström
för att uppleva det som kunde vara en dröm
men här är höjden av lycka
vad andra än må om resor tycka.

Motion har varit mycket viktigt
där bowling och boccia känts riktigt
för att mjuka upp en stel kropp
och samtidigt få humöret på topp
inför nästa allvarliga fas i livet
vars sista kapitel ännu inte är skrivet.

När vi nu alla är samlade här
vill jag skicka en tanke som bär
till alla dem som under gångna år
fört verksamheten mot en ny vår
men vars tid i livet nu ebbat ut
och medlemskapet för alltid tagit slut.

Börje Gustafsson


Läs minnesanteckningarna!