Gökotta 2019

Bilder från gökottan 2019 i Skävesund, Glanshammar. Foto Kenneth Emanuelsson.