Gökotta 2019

Bilder från gökottan 2019 i Skävesund, Glanshammar. Foto
Kenneth Emanuelsson.