Kontakta oss

Personbilden är ej tillgänglig.

Rose-Marie Mabäcker

Styrelsen ordförande

Personbilden är ej tillgänglig.

Andrzej Kegel

Styrelsen vice ordförande, Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Karin Andersson

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Ing-Britt Jonasson

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Ronny Isaksson

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Rita Bryntesson

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Lena Evaldsson

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Ingegärd Ottosson

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Birgitta Skog

Styrelsen sekreterare