14 nov 2022, Månadsmötet

Bilder från allsång den 14 november 2022