Styrelsemöte under coronapandemi

Vi håller distans...