Boule  måndag, onsdag och fredag kl. 10

Kontaktperson Kaj Jacobsen 0530-92040

  • Spela boule är kul