10 jan 2022, Månadsmötet

Information ang. "Bo bekvämt" konceptet.