Kontakta oss

Personbilden är ej tillgänglig.

Göran Johansson

Styrelsen ordförande, Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Bo Darmark

Styrelsen sekreterare, Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Maria Lindell-Westmar

Styrelsen kassör

Personbilden är ej tillgänglig.

Birgitta Friberg

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Annika Widell

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Rose-Marie Goldsmith Lindberg

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Anders Egeborn

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Gunnel Öhlund

Styrelsen ledamot