Kontakta oss

Bo Darmark

Resor

Anders Egeborn

Rekrytering/Marknad/Kommunikation,Folkhälsa/Friskvård

Florence Gustavsson

Valberedning

Bengt Håkansson

Revisor

Anita Jansson

Valberedning

Yvonne Johansson

Resor

Lennart Jonius

Revisor

Fredrik Kittendorff

Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie

Anita Lönnberg

Resor

Elisabet Markstad

Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie

Gunnel Öhlund

Medlemsregisteransvarig CU

Gerd Svennenfors

Valberedning