Kontakta oss

Personbilden är ej tillgänglig.

Gunnel Öhlund

Medlemsregisteransvarig

Personbilden är ej tillgänglig.

Elisabet Markstad

Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie

Personbilden är ej tillgänglig.

Fredrik Kittendorff

Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie

Personbilden är ej tillgänglig.

Anders Egeborn

Rekrytering/Marknad/Kommunikation, Folkhälsa/Friskvård

Personbilden är ej tillgänglig.

Bo Darmark

Resor

Personbilden är ej tillgänglig.

Rose-Marie Goldsmith Lindberg

Resor

Personbilden är ej tillgänglig.

Maria Lindell-Westmar

Webbredaktör