Transport hjälp till möte

Om du vill ha hjälp med att ta dig till och från SPF-mötena eller andra aktiviteter inom SPF så kontakta Göran Johansson 072-734 17 40 så förmedlar han någon som kan hjälpa till.