Planer för hösten

SPF Habo beslutade på senaste styrelsemöte att vi kommer att ställa in all verksamhet till och med juli 2021.
Vi planerar nu för hösten och vi hoppas ha ett program färdigt när vi träffas den 24 augusti  i Gustav Adolfs Bygdegård kl 14.00 med korvgrillning och någon utomhusaktivitet.
Styrelsen önskar alla medlemmar en skön och solig sommar och väl mött den 24 augusti.

Hälsningar SPF styrelse Habo