Habo SPF informerar september.


Habo SPF informerar om de 3 kommande medlemsmötena.
Årsmöte tisdagen den 7 september kl 14.00
Medlemsmöte tisdagen den 21 september kl.14.00 med Susanne Wahlström som skall prata om Habo Kommun nu och i framtiden.
Medlemsmöte tisdagen den 5 oktober kl 14.00 med Lena och Arne Sandin som skall berätta fritt med betoning på resor
Vi träffas i Equmeniakyrkan som vanligt och medtag eget fika.
Hjärtligt välkomna
Habo SPF
Styrelsen