Information RPF

Information till RPF som ersättning för uteblivet sammanträde