Årsmöte för år 2018

Ordförande Lennart Jonius hälsade nästan 100 medlemmar välkomna till årsmötet.

Vi inledde med en parentation över de medlemmar som gått bort under året, den leddes av Siv Hultgren och Ingemar Stenström spelade stilla musik.

Till ordförande för mötet valdes Lars Elwing, som med sedvanlig skicklighet ledde förhandlingarna.

Lennart Jonius redogjorde för verksamheten i föreningen under året. Vi har verkligen haft ett omväxlande program, med många intressanta gäster, studiecirklar och resor.

Föreningens ekonomi är fortsatt god och årsmötet beslutade om oförändrad årsavgift för 2020.

Till ny ordförande för SPF Habo valdes Göran Johansson. Övriga ledamöter i styrelsen är Bo Darmark, Anders Egeborn, Birgitta Friberg, Florence Gustafsson, Anita Jansson, Anita Lönnberg och Gunnel Öhlund.

Avgående styrelseledamöter avtackades med blommor.

Arne Sandin informerade om pågående och kommande studiecirklar. Pågående: Lättgympa, Lär känna din telefon, Vinkunskap, man kan också spela bordtennis tillsammans. Den 19/3 startar en ny cirkel, Läs och res, denna gång med fokus på Blekinge.

Efter årsmötet samlades vi och åt smörgåstårta under många goda samtal och glada skratt

Nästa träff är den 26/2 då vi lär oss första hjälpen och hjärtstartare.