Månadsmöte November 2017

På månadsmötet den 14 november gästades vi av Christer Blomstrand, Greta Johansson och Margareta Brandt.

På månadsmötet den 14 november gästades vi av Christer Blomstrand, Greta Johansson och Margareta Brandt. De berättade om hur de på olika sätt hjälper till på Nkingasjukhuset i Tanzania. Christer Blomstrand berättade om sin period där som tandläkare.
Greta Johansson berättade om sina år som sjuksköterska på förlossningsavdelningen. Hon berättade också om hur det hela startade som en missionsstation 1935, av paret Ester och Erland Johnsson.
Margareta Brandt berättade om de brickor som, på hennes initiativ, är tillverkade med de vackra skynkena från Tanzania och där vinsten oavkortat går till sjukhuset. Vi fick också möjlighet att köpa dessa vackra produkter och på så sätt lämna vårt bidrag.

Efter detta samlades vi som vanligt till fika och information. Eftersom det var ostkakans dag, hade fikagruppen fixat med ostkaka, vilket var mycket uppskattat.

Vår ordförande Per Granevik informerade om kommande program och aktuella studiecirklar. De studiecirklar som nu är aktuella är följande:

 • "Försök inte lura mig". Ledare Bertil Öhlund tel. 076-0438483. 
  Första träffen 21 november kl. 14.00 i Missionskyrkan.
  Ytterligare två träffar planeras.

 • "Vinkunskap" Ledare Arne Sandin tel. 070-7441225 och Thomas Werthén.
  Kursstart i januari.

 • "Teatercirkel" Ledare Jan Sannemo tel. 073-8317217.
  Kursstart nu i november

 • "Lättgympa" Ledare Lena Sandin tel. 070-7441225. 
  Torsdagar kl. 9.00 i Missionskyrkan

 • "Bordtennis" Varje onsdag kl.9.00 i Gunnarsbo fritidsgård. Bara att dyka upp!

Är du intresserad av någon cirkel så hör av dig till någon av ledarna.