Förslag på nya cirklar

Förslag på nya cirklar


Kom gärna med egna förslag och funderingar

Kontakta någon i styrelsen, Veronica på Vuxenskolan 0670 12610 eller
Ulla tel. 0768 399 477 alla förslag är viktiga