Promenera året runt

Promenera till OK eller Ishallen.
Skriv upp er i boken som ligger i brevlådan.

Lådorna för cykel sätts ut 1 Maj & tas in 30 September.
Lådor för promenader finns hela året.
Finns vid Infarten till Ishallen och bakom OK vid infarten från Öhn-vägen.