Styrelsen 2022

Staffan Oscarsson

Styrelsen ordförande

Karin Holmquist

Styrelsen vice ordförande,Styrelsen sekreterare

Urban Olofsson

Styrelsen kassör

Anders Andrée

Styrelsen ledamot

Ulla Eriksson

Styrelsen ledamot