Stadgar, lokala

SPF Utrikes har lokala stadgar som publiceras här. De är gamla - vet inte HUR gamla, dokumentet är inte daterat - men de bör fräschas upp.

Lägger också ut förslag till nya lokala stadgar som årsmötet bör besluta om. De nya lokala stadgarna är i stort sett lika med förbundets nuvarande stadgar med några få revideringar. Framför allt tiden för att annonsera om årsmötet, där vi tycker att 3 veckor bör räcka. Läs gärna igenom förslaget som kommer att tas upp på årsmötet!