Stadgar

SPF Seniorernas stadgar. Antagna på Årsmötet för 2017. Gällande från 2018-02-21