Kontakta oss

Personbilden är ej tillgänglig.

Elisabeth Vykander

Styrelsen ordförande

Personbilden är ej tillgänglig.

Anna Kristin Rydell

Styrelsen vice ordförande

Personbilden är ej tillgänglig.

Gudfast Hellby

Styrelsen kassör

Personbilden är ej tillgänglig.

Uno Nilsson

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Elisabet Agerberg

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Sven Westlund

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Siw Magnusson

Styrelsen sekreterare