Om föreningen

SPF Seniorerna Rödön ingår i Jämtlandsdistriktet.

SPF Seniorerna är en medlemsorganisation för alla som har rätt till pension oavsett ålder och är politiskt och religiöst obundet. SPF har idag cirka 270 000 medlemmar, drygt 830 föreningar och 27 distrikt.

Vår förenings ändamål
Föreningen har till uppgift att främja SPF Seniorernas mål genom att
• informera medlemmarna i frågor som berör dem
• verka för gemenskap, trygghet och trivsel bland medlemmarna
• tillvarata medlemmarnas intressen på det lokala planet, t ex i KPR
• aktivt verka för att ansluta personer som enligt § 3 kan erhålla medlemskap
• i övrigt bedriva verksamhet som främjar förståelse och solidaritet mellan generationerna. Samverkan bör ske mellan föreningarna i distriktet.Vad gör SPF?

Äldrepolitik

SPF verkar för att Sverige har en bra äldrepolitik, inte minst den ekonomiska. SPF samverkar i Regeringens Pensionärskommitté och samtalar med riksdagens utskott, de politiska partierna och de olika statliga myndigheterna i äldrefrågor. SPF är remissinstans för regeringens förslag som rör äldre i samhället. SPF verkar i pensionärsråd i kommuner och landsting och bildar opinion i viktiga äldrefrågor. I SPFs arbete är inflytande, valfrihet och livskvalitet tre viktiga ledord.

En mötesplats för oss pensionärer

Till våra månadsmöten bjuder vi in någon underhållare eller någon som kommer och berättar om något intressant område. Det bjuds alltid på någon form av förtäring.
Vi anordnar vanligen vår- och en jullunch.

Det viktigaste är nog ändå att vi träffas och att vi får en trevlig pratstund tillsammans.

I samarbete med olika Vuxenskolan kan vi arrangera studiecirklar när intresse finns.

Föreningen deltager i möten (KPR=kommunens pensionärsråd) med kommunen där får vi information om vad som händer och där kan vi framföra önskemål om önskvärda förändringar för oss pensionärer.

I föreningens program ingår friskvård och vi bevakar trafiksäkerheten (ombud).

Det är vi medlemmar som bestämmer hur vi vill att vår förening skall fungera.

Som stöd för föreningens verksamheten finns ett Jämtlandsdistrikt av SPF.

Centralt finns ett förbund som förhandlar och arbetar för bättre villkor för oss pensionärer.

SPF ger ut medlemstidningen Senioren som skriver om aktuella områden.

Som medlem i SPF kan du teckna fördelaktiga gruppförsäkringar i Skandia.

Medlemskapet ger tillgång till förmånliga rabatter. Läs mer om detta i Senioren.

Medlemsavgiften är f.n. 220 kronor per år.