Styrelse 2021

SPF Seniorerna Rödön

Elisabeth Vykander

Ordförande

Anna Kristin Rydell

Vice ordförande

Gunilla Selander

Sekreterare

Gudfast Hellby

Kassör

Ingrid Hestner

Ledamot

Siv Magnusson

Ledamot

Uno Nilsson

Ledamot