Årsmöte 2017

Föreningens årsmöte ägde rum den 15 februari 2017 på Krokoms Wärdshus.
Årsmötesprotokoll och bokslutshandlingar finns under detta avsnitt.