Träff med Sara Strömberg

Medlemmar i SPF Rödön Offerdal och PRO är välkomna till en träff med författare Sara Strömberg på församlingshemmet i Nälden, kockan 13:00 den 20 mars.
Sara kommer att berätta om sina böcker och sitt författarskap.
Pris inklusive fika 100:- kronor.
Anmälan senast den 16/3 till Elisabeth Vykander, 070-299 68 68, eller
Kia Rydell 070-583 96 68.