Program nov. o dec.

Kommande program

Aktiviteter under 2022:
Datum  och plats uppdateras löpande.              

 Övriga planerade aktiviteter:
-        16/11 Jim Hedlund Riksarkivet "Märkliga berättelser och människoöden i våra                    trakter från 1600/1700 talet" Plats Kälastugen.
         Jim Hedlunds medverkan är preliminär (sjukskriven)
          alternativt program "Sälktforskning" Bodil Orremo

-        7/12 Jullunch på Marverkstan i Nälden