Årsmöte

Årsmöte för föreningen skall enligt stadgarna hållas före februari månads utgång.

På denna flik kommer man kunna läsa alla dokumet som rör kommande årsmöte..

(Datum och tid, kallellse, årsmöteshandlingar med mera).