Kontakta oss

Astrid Nylén

Styrelsen ordförande

Gunilla Smårs

Styrelsen vice ordförande

Per Ivar Johansson

Styrelsen sekreterare

Göran Näslund

Styrelsen kassör

Carin Egnelius

Styrelsen ledamot

Rolf Säll

Styrelsen ledamot

Lilian Magnusson

Styrelsen ersättare