Referatet från månadsmötet om ämnet demens

Referatet från månadsmötet om demens finns nu på hemsidan.
Se under fliken "Referat" där även övriga referat kan läsas.
Aktuellt referat kan läsas här.