Referat från mötet den 7 augusti

Hemsidan är nu uppdaterad med referat från månadsmötet i augusti. Se fliken referat.