Kontakta oss

Inger Jonsson

Styrelsen ordförande

Birgitta Edfeldt

Styrelsen ledamot

Allis Eriksson

Styrelsen ledamot

Margareta Halvarsson

Styrelsen ledamot

Carina Vest

Styrelsen ledamot

Lennart Arvius

Styrelsen ledamot,Styrelsen kassör

Erna Aschenbrenner

Styrelsen sekreterare,Styrelsen ledamot

Anna Filipson

Styrelsen vice sekreterare,Styrelsen ledamot

Göran Nilsson

Styrelsen vice ordförande,Styrelsen ledamot