Kontakta oss

Personbilden är ej tillgänglig.

Inger Jonsson

Styrelsen ordförande

Personbilden är ej tillgänglig.

Göran Nilsson

Styrelsen vice ordförande

Personbilden är ej tillgänglig.

Lennart Arvius

Styrelsen kassör

Personbilden är ej tillgänglig.

Anette Åsén

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Anette Jonsson

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Margareta Halvarsson

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Carina Vest

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Allis Eriksson

Styrelsen vice sekreterare

Personbilden är ej tillgänglig.

Erna Aschenbrenner

Styrelsen sekreterare