Om föreningen

SPF Seniorerna Litsbygdens verksamhetsområde omfattar i stort sett före detta Lits kommun, som bestod av socknarna Häggenås, Lit och Kyrkås.
Litsbygden tillhör numera Östersunds kommun.

Föreningen bildades 1978,

Medlemsantalet under åren har varierat mellan 160 - 180.

Våra månadsmöten hålls i olika samlingslokaler inom verksamhetsområdet, medan styrelsemötena hålls i studieförbundet vuxenskolans lokal.