Ordförandens uppmaning!!!

CORONA Tänk på smittorisken. Undvik trängsel.