Månadsmöten

Månadsmöte 3/10 kl 17.00 på Delsbo bygdegård. Stefan Barefeld- stads- och landsbygdsstrateg berättar. I samarbete med Vuxenskolan.

Välkomna !