Gymnastik 2020

Gymnastik Träningsverket                                                                                    Torsdagar kl 15.30-16.30
Info: kontakta Kerstin Willén tel: 072 - 235 0970

Sittgympa.
Edshammar måndagar kl: 9,30
Leds av PRO.
Håller på ca 35-40 min.
Gratis deltagande
Alla är välkommna!
Info: Maj Sjölund.

Vattengymnastik
Delsbo badhus, måndagar kl. 14.30

Motionsdans
Delsbo Bygdegård lördagar se fliken "Danser"