Cirklar

Grundkurs Bärbar Dator och Mobil
I
ntresserad ta kontakt med Kerstin på Vuxenskolan i Delsbo kl. 9 - 12.00
tel 020-120 2808

Träna hjärnan med Canasta
Är du intresserad av att delta i en kamratcirkel i Canasta?
Lokal: Vuxenskolan Köpmangatan 24 Delsbo
Start: 20 sept Onsdagar  9,30 - 11,45 det finns plats för fler (gratis)
Kontaktperson:  Monica tel. 070 - 755 3928

Släktforskning
Är du intresserad av att delta i en kamratcirkel i släktforskning?
Plats: Vuxenskolan Köpmangatan 24 Delsbo  
Start: 20 sept Onsdagar  kl,12,30 - 15,00 ev. någon plats kvar
Kontaktperson: Johnny tel. 070 - 755 0850 

Bokcirkel
Är du intresserad att delta i en bokcirkel?
Plats: Vuxenskolan Köpmangatan 24 Delsbo
Start: 25 sept måndagar Kl 12.45 - 15.00
Kontaktperson: Monica tel. 070 - 755 3928

Matlagning för herrar
Är du intresserad att delta i en matlagningskurs ?
Kontaktperson: Eva-Lisa Jonsson tel: 070 - 622 4606
Plats: Delsbo Byggdegård
Start: Ej klart

Sångcirkel

 Från den 5:e september och framöver är det som tidigare kl 18.00 tisdagar jämna veckor som gäller. Välkomna alla som tycker om att sjunga, hör gärna av dig till Maggan  070 371 27 43 eller Gunnar Forslin 070 236 44 86.

För närvarande kan vi inte ta emot nya delatagare .

 

Gamla gårdsnamn

Är du intresserad av att delta i en cirkel om gamla gårdsnamn ?  Plats: Vuxenskolan i Delsbo. Start 15:e september kl. 10 - 12.                                                       Kontaktperson: Erik Persson 070-886 1270                                                                               .

 

Som medlem i SPF har ni rabatt på kurser hos Studieförbundet
Vuxenskolan, Gratis på datakurser och 10% rabatt på övriga.
Kontakta oss för mer information på 020-120 28 08 eller
gavleborg@sv.se