Cirklar

Tills vidare inställt.

Grundkurs Bärbar Dator
I
ntresserad ta kontakt med Karin på Vuxenskolan i Delsbo kl. 9 - 12.00 tel:
0651-586 681

Canasta på Edshammar
Är du intresserad av att delta i en kamratcirkel i Canasta?
Lokal: Samlingssalen Edshammar  kl. 9.45 - 12.00
Start: Vilande tills vidare tisdagar (gratis)
Kontaktperson:  Monica tel. 070 - 755 3928

Släktforskning
Är du intresserad av att delta i en kamratcirkel i släktforskning?
Plats: Vuxenskolan Köpmangatan 24 Delsbo  
Start: Vilande tills vidare kl.13.00 - 15.15 tisdagar
Kontaktperson: Johnny tel. 070 - 755 0850 

Bokcirkel
Är du intresserad att delta i en bokcirkel?
Plats: Vuxenskolan Köpmangatan 24 Delsbo
Start: Vilande tills vidare kl.13,00
Kontaktperson: Monica tel. 070 - 755 3928

Matlagning för herrar
Är du intresserad att delta i en matlagningskurs ?
Kontaktperson: Johnny
Plats: Delsbo Byggdegård
Start: Tills vidare instäld

Sångcirkel
Sånggruppen startar igen !
Plats: Delsbo bygdegåred kafeterian
Start: Tisdag 21 septemberkl 18.00, därefter varannan vecka
Kontaktpersoner: Maggan Olskims 070-371 2743 och Gunnar Forslin 070-236 4486 om du har frågor, tveka inte att ringa

 

Som medlem i SPF har ni rabatt på kurser hos Studieförbundet
Vuxenskolan, Gratis på datakurser och 10% rabatt på övriga.
Kontakta oss för mer information på 020-120 28 08 eller
gavleborg@sv.se