Månadsträff den 16 januari 2023 på Bygdegården.

Välkommen!
Ordförande Åke Löfstrand hälsade cirka 120 medlemmar välkomna till månadsträffen på Bygdegården.

Avlidna
Åke Henriksson, Stig Evert Olsson, Evy Jonsson och Bodil Larsson har
avlidit.
Vi höll en tyst minut för dem.

Joakim Johansson
Joakim Johansson berättade hur han blev präst och om hur det är att vara
präst i Dellenbygden.
Han berättade också att Svenska kyrkan har problem med att få medlemmarna att stanna.

Medlemsantal och ekonomi.
Medlemsantalet är nu 425.
Medlemsavgiften är nu 230 kronor.
Föreningen har gått med cirka 15 000 kronor i överskott under 2022.
Anmäl e-postadress till Kjell så får du information genom utskick som han gör.

Gymnastiken.
Träning på Träningsverket äger rum på torsdagar klockan 10–11.
Kostnad 150 kronor per termin. Pirkko leder uppvärmning och avslutning.
Det finns också möjlighet att delta i hennes gymnastik hela timmen

Studiecirklar
Eva-Lisa Äng Jonsson berättade om olika studiecirklar som finns. Om du vill
vara med i studiecirkel så ta kontakt med Kerstin på Vuxenskolan eftersom
Vuxenskolan ordnar de flesta cirklarna.

Kommunala pensionsrådet, KPR.
Hemtjänstindex, ett kvalitetsindex för hemtjänsten, i samarbete med SPF,
kommer att släppas för alla Sveriges kommuner 23/11. Det gör det lättare att
jämföra Sveriges olika kommuner.

Resor
Lönns buss har en reseträff 13-14/2 med Cinderella. Pris 705 kronor. Tag
kontakt med Karin Holm telefon 070-5730652 om du vill anmäla dig till
reseträffen.
En sparesa kommer att genomföras 20-28/2 2023. Pris 5.690 kronor. Tag
kontakt med Karin Holm telefon 070-5730652 om du vill anmäla dig till
sparesan.

Nästa möte.
Nästa möte blir årsmötet 15 februari 2023 klockan 17.00 på Bygdegården.

Kerstin Willén       Åke Löfstrand
Sekreterare          Ordförande