Verksamhetsplan

Uppdaterades: 08 oktober 2016

Målsättning

Styrelsen för SPF Veinge – Tjärby har den 13 februari 2017
antagit nedanstående verksamhetsplan

Målsättningen ska vara:

  • att bredda och föryngra verksamheten i vår förening. Alla ska känna sig välkomna. Öka medlemsantalet med 5 % under året
  • att få fler medlemmar känna sig delaktiga och tillvarata kompetenser hos kommittéer och ombud
  • att stimulera medlemmarna till ökad livskvalité och aktivt liv genom olika program. (Information, kultur, resor, studiecirklar och motion m.m)
  • att verka för ökad datormognad och användandet av e – post. Ständigt hålla hemsidan attraktiv och uppdaterad.
  • att ha gott samarbete med lokalpressen. Detsamma gäller kringliggande SPF - föreningar och styrande inom kommun.
Publicerades: 08 oktober 2016 Uppdaterades: 08 oktober 2016