KPR

Uppdaterades: 13 mars 2017

KPR - Kommunala Pensionärsrådet i Laholm

Kommunala pensionärsrådet
Det kommunala pensionärsrådet (KPR) är ett organ för samråd och information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och Laholms kommun.

Syftet med rådet är:
• att kommunen skall samråda och informera om sin verksamhet, planerade förändringar samt resultatet av olika åtgärder som har eller kan få aktualitet för kommunens pensionärer,
• att pensionärerna skall ges möjlighet till en större delaktighet i samhällets insatser för äldre genom att ta initiativ till och aktivt arbeta för förändringar i kommunens verksamhetsutbud som berör de äldres förhållanden.

Sammansättning
Rådet består av företrädare för pensionärsorganisationerna och kommunstyrelsen samt andra berörda nämnder.
Kallelser och protokoll
Kallelser och protokoll hittar du i länkarna på sidan.

För att läsa:Protokoll från KPR

Publicerades: 13 mars 2017 Uppdaterades: 13 mars 2017