Vänmedlem

Uppdaterades: 15 februari 2018

Bli vänmedlem och var med på föreningens aktiviteter samtidigt som du stöttar vår verksamhet. Vänmedlem kan man vara i en eller flera andra föreningar i SPF Seniorerna om viss avgift erlägges. Vänmedlem har ej rösträtt och kan ej inneha styrelseuppdrag.

  • Må bra tillsammans

Kostar 50 kr./år. Enklast om du betalar in på föreningens bankgiro 738-7053. Glöm inte skriva ditt namn och Vänmedlem på betalningen.
Har du frågor ringer du Britt-Marie Karlsson 0768-90 91 89

Publicerades: 15 februari 2018 Uppdaterades: 15 februari 2018