Om föreningen

Uppdaterades: 05 april 2020

Föreningen bildades i mars 1952. Vi är för närvarande 247 medlemmar

Har många olika aktiviteter som är anpassade efter våra medlemmars behov och önskemål liksom träffar för social gemenskap.
Aktiv förening som verkar för hälsa, inflytande, valfrihet.

  • Ett enkelt sätt att träffa nya och gamla vänner.
  • Delta i aktiviteter, kurser och reser mm.
  • Arbetar för seniorernas bästa i samhället.
  • Centrala och lokala medlemsförmåner.
  • 9 nummer av medlemstidningen Senioren.

Vi är en fristående förening, våra funktionärer väljs på föreningens årsmöte.
Medlemsavgiften är 230 kr./person och år (2020)
Ytterligare upplysningar om vår verksamhet får du på våra möten. Dessa hittar du i vårt programutbud på hemsidan eller i de utskick som medlemmarna får med posten 2 gånger om året.

Publicerades: 06 november 2015 Uppdaterades: 05 april 2020